Tất cả danh mục

Filter
Sắp xếp
Dạng lưới
Dạng danh sách
-27%
3,600,000 đ  ~  4,950,000 đ
-21%
5,900,000 đ  ~  7,500,000 đ
-8%
4,100,000 đ  ~  4,500,000 đ
-4%
3,450,000 đ  ~  3,600,000 đ
-10%
3,600,000 đ  ~  4,000,000 đ
-4%
6,000,000 đ  ~  6,300,000 đ
-7%
3,900,000 đ  ~  4,200,000 đ
-5%
3,490,000 đ  ~  3,700,000 đ
-13%
2,850,000 đ  ~  3,300,000 đ
-4%
4,950,000 đ  ~  5,200,000 đ
-25%
4,500,000 đ  ~  6,000,000 đ
-7%
6,040,000 đ  ~  6,500,000 đ
-10%
4,500,000 đ  ~  5,000,000 đ
-17%
1,650,000 đ  ~  2,000,000 đ
-16%
2,500,000 đ  ~  3,000,000 đ
-16%
2,500,000 đ  ~  3,000,000 đ
-50%
2,500,000 đ  ~  5,000,000 đ
--100%
4,000,000 đ  ~  2,000,000 đ
-20%
2,000,000 đ  ~  2,500,000 đ
-18%
1,800,000 đ  ~  2,200,000 đ
-4%
4,950,000 đ  ~  5,200,000 đ
-13%
2,600,000 đ  ~  3,000,000 đ
-3%
4,900,000 đ  ~  5,100,000 đ
-3%
6,790,000 đ  ~  7,000,000 đ
-5%
3,800,000 đ  ~  4,000,000 đ
-4%
6,200,000 đ  ~  6,500,000 đ
-6%
2,800,000 đ  ~  3,000,000 đ
-9%
1,990,000 đ  ~  2,200,000 đ
-4%
9,130,000 đ  ~  9,530,000 đ
Máy đánh thằng bằng Laser 3 tia xanh HC-311G

3,600,000 đ  ~  4,950,000 đ

Máy cân mực tia Laser 3D 360 độ Q3-12

5,900,000 đ  ~  7,500,000 đ

Máy thủy bình tự động SOKKIA B20

4,100,000 đ  ~  4,500,000 đ

Máy thủy bình Zhonghan AL-28

3,450,000 đ  ~  3,600,000 đ

Máy thuỷ bình TOPCON AT-28

3,600,000 đ  ~  4,000,000 đ

Máy thủy bình tự động NA720 - Leica

6,000,000 đ  ~  6,300,000 đ

Máy thủy bình tự động Topcon AT-B4

3,900,000 đ  ~  4,200,000 đ

Máy thủy bình tự động SOKKIA C32

3,490,000 đ  ~  3,700,000 đ

MÁY CÂN BẰNG LASER- GLL3X

2,850,000 đ  ~  3,300,000 đ

MÁY CÂN BẰNG LASER- GLL2-50

4,950,000 đ  ~  5,200,000 đ

MÁY CÂN BẰNG LASER- GLL3-80

4,500,000 đ  ~  6,000,000 đ

MÁY CÂN MỰC LASER-GLL3-50

6,040,000 đ  ~  6,500,000 đ

Máy cân bằng tia laser 5 tia LP-618 (Đức)

4,500,000 đ  ~  5,000,000 đ

Máy cân bằng 2 tia laser AK 436

1,650,000 đ  ~  2,000,000 đ

Máy cân bằng tia Laser 2 tia LP-103(Đức)

2,500,000 đ  ~  3,000,000 đ

Máy cân bằng tia Laser 2 tia LP-103(Đức)

2,500,000 đ  ~  3,000,000 đ

Máy cân bằng Leica Roteo 35

2,500,000 đ  ~  5,000,000 đ

Máy đo khoảng cách Leica -DISTOTM D410

4,000,000 đ  ~  2,000,000 đ

THƯỚC ĐO LASER D110

2,000,000 đ  ~  2,500,000 đ

Máy đo khoảng cách Bosch GLM30

1,800,000 đ  ~  2,200,000 đ

MÁY ĐO KHOẢNG CÁCH LASER GLM100C

4,950,000 đ  ~  5,200,000 đ

Máy đo khoảng cách bằng laser GLM7000

2,600,000 đ  ~  3,000,000 đ

Máy đo khoảng cách laser Leica Disto D210

4,900,000 đ  ~  5,100,000 đ

Máy đo khoảng cách laser Leica Disto X310

6,790,000 đ  ~  7,000,000 đ

Máy đo khoảng cách Bosch GLM-80

3,800,000 đ  ~  4,000,000 đ

Máy đo khoảng cách Leica DISTO DXT

6,200,000 đ  ~  6,500,000 đ

Máy đo khoảng cách DLE-70 (Bosch - Đức)

2,800,000 đ  ~  3,000,000 đ

Máy đo khoảng cách lazer BOSCH DLE40

1,990,000 đ  ~  2,200,000 đ

Máy Laser Sincon SL432P

9,130,000 đ  ~  9,530,000 đ

Sản phẩm & Dịch vụ đã xem

Tất cả danh mục

Filter
Sắp xếp
Dạng lưới
Dạng danh sách
-27%
3,600,000 đ  ~  4,950,000 đ
-21%
5,900,000 đ  ~  7,500,000 đ
-8%
4,100,000 đ  ~  4,500,000 đ
-4%
3,450,000 đ  ~  3,600,000 đ
-10%
3,600,000 đ  ~  4,000,000 đ
-4%
6,000,000 đ  ~  6,300,000 đ
-7%
3,900,000 đ  ~  4,200,000 đ
-5%
3,490,000 đ  ~  3,700,000 đ
-13%
2,850,000 đ  ~  3,300,000 đ
-4%
4,950,000 đ  ~  5,200,000 đ
-25%
4,500,000 đ  ~  6,000,000 đ
-7%
6,040,000 đ  ~  6,500,000 đ
-10%
4,500,000 đ  ~  5,000,000 đ
-17%
1,650,000 đ  ~  2,000,000 đ
-16%
2,500,000 đ  ~  3,000,000 đ
-16%
2,500,000 đ  ~  3,000,000 đ
-50%
2,500,000 đ  ~  5,000,000 đ
--100%
4,000,000 đ  ~  2,000,000 đ
-20%
2,000,000 đ  ~  2,500,000 đ
-18%
1,800,000 đ  ~  2,200,000 đ
-4%
4,950,000 đ  ~  5,200,000 đ
-13%
2,600,000 đ  ~  3,000,000 đ
-3%
4,900,000 đ  ~  5,100,000 đ
-3%
6,790,000 đ  ~  7,000,000 đ
-5%
3,800,000 đ  ~  4,000,000 đ
-4%
6,200,000 đ  ~  6,500,000 đ
-6%
2,800,000 đ  ~  3,000,000 đ
-9%
1,990,000 đ  ~  2,200,000 đ
-4%
9,130,000 đ  ~  9,530,000 đ
Máy đánh thằng bằng Laser 3 tia xanh HC-311G

3,600,000 đ  ~  4,950,000 đ

Máy cân mực tia Laser 3D 360 độ Q3-12

5,900,000 đ  ~  7,500,000 đ

Máy thủy bình tự động SOKKIA B20

4,100,000 đ  ~  4,500,000 đ

Máy thủy bình Zhonghan AL-28

3,450,000 đ  ~  3,600,000 đ

Máy thuỷ bình TOPCON AT-28

3,600,000 đ  ~  4,000,000 đ

Máy thủy bình tự động NA720 - Leica

6,000,000 đ  ~  6,300,000 đ

Máy thủy bình tự động Topcon AT-B4

3,900,000 đ  ~  4,200,000 đ

Máy thủy bình tự động SOKKIA C32

3,490,000 đ  ~  3,700,000 đ

MÁY CÂN BẰNG LASER- GLL3X

2,850,000 đ  ~  3,300,000 đ

MÁY CÂN BẰNG LASER- GLL2-50

4,950,000 đ  ~  5,200,000 đ

MÁY CÂN BẰNG LASER- GLL3-80

4,500,000 đ  ~  6,000,000 đ

MÁY CÂN MỰC LASER-GLL3-50

6,040,000 đ  ~  6,500,000 đ

Máy cân bằng tia laser 5 tia LP-618 (Đức)

4,500,000 đ  ~  5,000,000 đ

Máy cân bằng 2 tia laser AK 436

1,650,000 đ  ~  2,000,000 đ

Máy cân bằng tia Laser 2 tia LP-103(Đức)

2,500,000 đ  ~  3,000,000 đ

Máy cân bằng tia Laser 2 tia LP-103(Đức)

2,500,000 đ  ~  3,000,000 đ

Máy cân bằng Leica Roteo 35

2,500,000 đ  ~  5,000,000 đ

Máy đo khoảng cách Leica -DISTOTM D410

4,000,000 đ  ~  2,000,000 đ

THƯỚC ĐO LASER D110

2,000,000 đ  ~  2,500,000 đ

Máy đo khoảng cách Bosch GLM30

1,800,000 đ  ~  2,200,000 đ

MÁY ĐO KHOẢNG CÁCH LASER GLM100C

4,950,000 đ  ~  5,200,000 đ

Máy đo khoảng cách bằng laser GLM7000

2,600,000 đ  ~  3,000,000 đ

Máy đo khoảng cách laser Leica Disto D210

4,900,000 đ  ~  5,100,000 đ

Máy đo khoảng cách laser Leica Disto X310

6,790,000 đ  ~  7,000,000 đ

Máy đo khoảng cách Bosch GLM-80

3,800,000 đ  ~  4,000,000 đ

Máy đo khoảng cách Leica DISTO DXT

6,200,000 đ  ~  6,500,000 đ

Máy đo khoảng cách DLE-70 (Bosch - Đức)

2,800,000 đ  ~  3,000,000 đ

Máy đo khoảng cách lazer BOSCH DLE40

1,990,000 đ  ~  2,200,000 đ

Máy Laser Sincon SL432P

9,130,000 đ  ~  9,530,000 đ

HN 0988.03.2468 HCM 08.226.59.888