Tất cả danh mục

Filter
Sắp xếp
Dạng lưới
Dạng danh sách
-8%
4,100,000 đ  ~  4,500,000 đ
-4%
3,450,000 đ  ~  3,600,000 đ
-10%
3,600,000 đ  ~  4,000,000 đ
-4%
6,000,000 đ  ~  6,300,000 đ
-7%
3,900,000 đ  ~  4,200,000 đ
-5%
3,490,000 đ  ~  3,700,000 đ
Máy thủy bình tự động SOKKIA B20

4,100,000 đ  ~  4,500,000 đ

Máy thủy bình Zhonghan AL-28

3,450,000 đ  ~  3,600,000 đ

Máy thuỷ bình TOPCON AT-28

3,600,000 đ  ~  4,000,000 đ

Máy thủy bình tự động NA720 - Leica

6,000,000 đ  ~  6,300,000 đ

Máy thủy bình tự động Topcon AT-B4

3,900,000 đ  ~  4,200,000 đ

Máy thủy bình tự động SOKKIA C32

3,490,000 đ  ~  3,700,000 đ

Sản phẩm & Dịch vụ đã xem

Tất cả danh mục

Filter
Sắp xếp
Dạng lưới
Dạng danh sách
-8%
4,100,000 đ  ~  4,500,000 đ
-4%
3,450,000 đ  ~  3,600,000 đ
-10%
3,600,000 đ  ~  4,000,000 đ
-4%
6,000,000 đ  ~  6,300,000 đ
-7%
3,900,000 đ  ~  4,200,000 đ
-5%
3,490,000 đ  ~  3,700,000 đ
Máy thủy bình tự động SOKKIA B20

4,100,000 đ  ~  4,500,000 đ

Máy thủy bình Zhonghan AL-28

3,450,000 đ  ~  3,600,000 đ

Máy thuỷ bình TOPCON AT-28

3,600,000 đ  ~  4,000,000 đ

Máy thủy bình tự động NA720 - Leica

6,000,000 đ  ~  6,300,000 đ

Máy thủy bình tự động Topcon AT-B4

3,900,000 đ  ~  4,200,000 đ

Máy thủy bình tự động SOKKIA C32

3,490,000 đ  ~  3,700,000 đ

HN 0988.03.2468 HCM 08.226.59.888